O szkole w skrócie
infoTablicaZespół Szkół w Żelistrzewie
powstał dnia 1 września 1999 roku w wyniku reformy systemu oświaty przeprowadzonej przez Rząd RP kierowany przez Jerzego Buzka.
W skład Zespołu wchodzą:
Przedszkole (44 5-latki, 42 6-latki),
sześcioletnia Szkoła Podstawowa (333 uczniów),
trzyletnie Gimnazjum (260 uczniów).
W sumie do naszej szkoły uczęszcza 679 uczniów kształconych przez kadrę złożoną z 74 nauczycieli.
Na niniejszej stronie można się zapoznać z historią i teraźniejszością Naszej Szkoły oraz Żelistsrzewa - miejscowości w której się ona znajduje.


Wyświetl większą mapę

Plan naszej szkoły

1. główne wejście do budynku
2. główny budynek szkoły
3. stara szkoła
4. biblioteka szkolna i publiczna
5. świetlica szkolna
6. sala gimnastyczna
7. plac szkolny
8. boisko asfaltowe
9. boisko trawiaste
10. stołówka i kuchnia

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego powstała już w połowie XIX wieku i może się pochwalić wieloma sukcesami zarówno w skali Ziemi Puckiej, jak i byłego województwa gdańskiego, makroregionu pomorskiego, a nawet kraju. W tym czasie czterokrotnie zmieniała się siedziba szkoły. Obecny główny budynek szkoły pochodzi z lat siedemdziesiątych. W bieżącym roku w 22 oddziałach naukę rozpoczęło 442 uczniów.
Tabela poniżej przedstawia zestawienie liczby klas i oddziałów w kolejnych latach.

Rok szkolny Liczba klas Liczba uczniów
2004/2005 17 394
2005/2006 18 409
2006/2007 20 416
2007/2008 20 404
2008/2009 20 384
2009/2010 22 426
2010/2011 22 426
2011/2012 22 431
2012/2013 22 420
2013/2014 21 408
2014/2015 22 429
2015/2016 22 442

Żelistrzewskie gimnazjum jest jednym z czterech jakie powstały w wyniku reformy szkolnictwa na terenie Gminy Puck. Mieści się w tym samym budynku co szkoła podstawowa.
Rok szkolny 1999/2000 był pierwszym rokiem jego działalności. W sumie w pierwszych klasach gimnazjalnych uczyło się wówczas 78 gimnazjalistów. W bieżącym roku w 12 oddziałach naukę rozpoczęło 260 uczniów, w tym 76 w klasach 1, 94 w klasach 2 i 90 w klasach 3.
W kolejnych latach liczba ta zmieniała się zgodnie z zestawieniem tabelarycznym poniżej.

Rok szkolny Liczba klas klasy 1 klasy 2 klasy 3 Liczba uczniów
1999/2000 3 78 --- --- 78
2000/2001 6 71 67 --- 138
2001/2002 9 87 68 65 220
2002/2003 9 72 84 70 226
2003/2004 9 71 67 82 220
2004/2005 9 72 71 58 201
2005/2006 10 71 71 63 205
2006/2007 10 73 72 69 214
2007/2008 11 97 69 69 235
2008/2009 11 95 94 65 254
2009/2010 12 90 95 87 272
2010/2011 12 96 94 91 281
2011/2012 12 94 93 94 281
2012/2013 12 76 94 90 260
2013/2014 12 94 77 92 263
2014/2015 12 78 91 77 246
2015/2016 12 74 75 90 239

 

powrót

webmaJster » zszelistrzewo@wp.pl « redakcja
Zespół Szkół w Żelistrzewie
ul. Szkolna 1
84-122 Żelistrzewo
tel. 0-58 673 86 18   fax 0-58 673 65 68
©anisimo 2014