Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/2017
infoTablica

Samorząd Uczniowski
Gimnazjum
opiekun - Ewa Ziemniak

 

Weronika Borowicka
klasa IIIB
Przewodnicząca
Samorządu Szkolnego

Aleksandra Szablewska
klasa IIID
Wiceprzewodnicząca
Samorządu Szkolnego

Roman Bizewski
klasa IIIB
Skarbnik

Oliwia Nowicka
klasa IIID
Sekretarz

Agata Busz
klasa IIID
Kronikarz
Zuzanna Krzebietke
klasa IID
Rzecznik praw ucznia
Wiktoria Szyrowska
klasa IID
Sekcja
dekoracyjna
Patrycja Kleba
klasa IIA
Sekcja
dekoracyjna
Natalia Mielke
klasa IIIB
Sekcja gospodarcza
Natalia Szenkin
klasa IIID
Sekcja gospodarcza
Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
opiekun -
 
Zuzanna Semmerling
klasa
Przewodniczący
Samorządu Szkolnego
Oskar Matejewski
klasa
Wiceprzewodniczący
Samorządu Szkolnego
Katarzyna Lewicka
klasa
Skarbnik
Marta Cejnowa
klasa
Sekretarz
Patrycja Klebba
klasa
Kronikarz
Jakub Jaszke
klasa
Rzecznik praw ucznia
Jakub Kielich
klasa
Sekcja gospodarcza
Michał Szymankiewicz
klasa
Sekcja gospodarcza
Paulina Szlage
klasa
Sekcja dekoracyjna
Julia Richert
klasa
Sekcja dekoracyjna
 
Samorząd Uczniowski w poprzednich latach:
 

Samorząd Uczniowski Gimnazjum 2014/2015
opiekun - Izabela Szymankiewicz

 

Zuzanna Supińska
klasa IIID
Przewodnicząca
Samorządu Szkolnego

Maciej Wesserling
klasa IIIB
Wiceprzewodnicząca
Samorządu Szkolnego

Adrianna Grubba
klasa IIIB
Skarbnik

Julia Roraf
klasa IIID
Sekretarz

Oliwia Jaszke
klasa IIIB
Kronikarz
Szymon Bekisz
klasa IIID
Rzecznik praw ucznia
Dajana Szlage
klasa IIIB
Sekcja
dekoracyjna
Zuzanna Jaks
klasa IIIB
Sekcja
dekoracyjna
Martyna Rosinke
klasa IIIB
Sekcja gospodarcza
Kacper Szlaga
klasa IIIB
Sekcja gospodarcza
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 2014/2015
opiekun - Patrycja Wachowiak
Zuzanna Semmerling
klasa
Przewodniczący
Samorządu Szkolnego
Oskar Matejewski
klasa
Wiceprzewodniczący
Samorządu Szkolnego
Katarzyna Lewicka
klasa
Skarbnik
Marta Cejnowa
klasa
Sekretarz
Patrycja Klebba
klasa
Kronikarz
Jakub Jaszke
klasa
Rzecznik praw ucznia
Jakub Kielich
klasa
Sekcja gospodarcza
Michał Szymankiewicz
klasa
Sekcja gospodarcza
Paulina Szlage
klasa
Sekcja dekoracyjna
Julia Richert
klasa
Sekcja dekoracyjna

Samorząd Uczniowski Gimnazjum 2013/2014
opiekun - Izabela Szymankiewicz

 


Oliwia Zasadowska
klasa IIIB
Przewodniczą…cy
Samorzą…du Szkolnego

Oliwia Jaszke
klasa IIB
Wiceprzewodniczą…cy
Samorzą…du Szkolnego

Paulina Lesnau
klasa IIIA
Skarbnik

Agata Grenwald
klasa IIIB
Sekretarz

Daria Hildebrandt
klasa IIIA
Kronikarz
Weronika Lasota
klasa IIID
Rzecznik praw ucznia
Dajana Szlage
klasa IIB
Sekcja
dekoracyjna
Adrianna Grubba
klasa IIB
Sekcja
dekoracyjna
Maciej Wincewicz
klasa IIIB
Sekcja gospodarcza
Maciej Wesserling
klasa IIB
Sekcja gospodarcza
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 2013/2014
opiekun - A
gnieszka Jaszke
Roman Bizewski
klasa
Przewodniczą…cy
Samorzą…du Szkolnego
Jan Hammerl
klasa
Wiceprzewodniczą…cy
Samorzą…du Szkolnego
Kamila Lewandowska
klasa
Skarbnik
Zuzanna Semmerling
klasa
Sekretarz
Paulina Szlage
klasa
Kronikarz
Oskar Matejewski
klasa
Rzecznik praw ucznia
Michał‚ Wiśniewski
klasa
Sekcja gospodarcza
Jakub Jaszke
klasa
Sekcja gospodarcza
Katarzyna Lewicka
klasa
Sekcja dekoracyjna
Marta Cejnowa
klasa
Sekcja dekoracyjna
Poczet sztandarowy 2013/2014
Natalia Borkowska
klasa IIIA
Adrian Nastał‚y
klasa IIIA
Daria Hildebrandt
klasa IIIA

Samorząd Uczniowski Gimnazjum 2012/2013
opiekun - Izabela Szymankiewicz

 


Oliwia
Zasadowska
klasa IIB
Przewodniczą…cy Samorzą…du Szkolnego

Maciej Wincewicz
klasa IIB
Wiceprzewodnicza…cy Samorzą…du Szkolnego

Maria Selke
klasa IID
Skarbnik

Weronika Lasota
klasa IID
Sekretarz

Katarzyna Pruchniewska
klasa IA
Kronikarz
Emanuela Bartkowiak
klasa IIID
Rzecznik praw ucznia
Oliwia Jaszke
klasa IB
Sekcja
dekoracyjna
Daria Hildebrandt
klasa IIA
Sekcja
dekoracyjna
Kamil Ellwart
klasa I
Sekcja gospodarcza
Adrianna Grubba
klasa I
Sekcja gospodarcza
Adrianna Bekisz
klasa I
Sekcja gospodarcza
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 2012/2013
opiekun - A
gnieszka Jaszke
Piotr Tkacz
klasa
Przewodniczący Samorzą…du Szkolnego
Katarzyna Lewicka
klasa
Wiceprzewodniczący Samorządu Szkolnego
Marta Cejnowa
klasa
Skarbnik
Magdalena Kielich
klasa
Sekretarz
Paulina Szlage
klasa
Kronikarz
Oskar Matejewski
klasa
Rzecznik praw ucznia
Roman Bizewski
klasa
Sekcja gospodarcza
Jan Hammerl
klasa
Sekcja gospodarcza
Nikola Klawikowska
klasa
Sekcja dekoracyjna
Paulina Drec
klasa
Sekcja dekoracyjna
Poczet sztandarowy 2012/2013
Natalia Borkowska
klasa IIA
Adrian Nastał‚y
klasa IIA
Magdalena Ɔwikła
klasa IID

powrót
webmaJster » zszelistrzewo@wp.pl « redakcja
Zespół Szkół w Żelistrzewie
ul. Szkolna 1
84-122 Żelistrzewo
tel. 0-58 673 86 18   fax 0-58 673 65 68
©anisimo 2014