Przetargi
infoTablica

AKTUALNE


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w
Żelistrzewie w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

dokument.doc

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty dokument.pdf

 
KONKURSY

 

17.12.2018

Nabór na stanowisko księgowego

dokumenty »

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie

dokument »

 

ZAKOŃCZONE

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dokument.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zespołu Szkół w Żelistrzewie" ogłoszenie.pdf specyfikacja.pdf

Zawiadomienie z otwarcia oferty dokument.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w
Żelistrzewie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. dokument.doc

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty dokument1.pdf dokument2.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2015

„Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelistrzewie w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Informacje szczegółowe [PDF]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]»

14.01.2014 Dyrektor Zespołu Szkół w Żelistrzewie ogłasza nabór na stanowisko: INTENDENTA Informacje szczegółowe [PDF] Kwestionariusz [PDF]

03.01.2014 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Żelistrzewie. Zawiadomienie [PDF]

12.12.2013 Dyrektor Zespołu Szkół w Żelistrzewie ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego dla Zespołu Szkół w Żelistrzewie. Ogłoszenie [PDF] SIWZ [PDF]

07.11.2013 Dyrektor Zespołu Szkół w Żelistrzewie ogłasza przetarg na dostawę produktów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół w Żelistrzewie. Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»

02.12.2013 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»

29.08.2011
Dyrektor Zespołu Szkół w Żelistrzewie ogłasza nabór na stanowisko – pomoc kucharza.
Nabór na to stanowisko odbywa się w następujących etapach:
I etap - obejmował analizę złożonych dokumentów przez kandydata
II etap - stanowić będzie rozmowa kwalifikacyjna o terminie, której
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą oceniani między innymi w zakresie:
- wiedzy specjalistycznej
- komunikacji słownej
- pracy zespołowej
- orientacji na jakość
- zrównoważenia emocjonalnego
- organizacji pracy
- przejawiania inicjatywy

20.12.2012 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]»
07.12.2012 zawiadomienie o najkorzystniejszej ofercie [PDF]»
siwz przetarg artykuły spożywcze [PDF]»
21.11.2012
Dyrektor Zespołu Szkół w Żelistrzewie ogłasza przetarg na dostawę produktów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół w Żelistrzewie.

Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»

Przetarg na dostawę żywności

04.01.2011 Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»
13.01.2011 Wyniki przetargu na dostawę żywności [PDF]»

Przetarg na dostawę oleju opałowego II

22.12.2010 Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»
Unieważnienie poprzedniego przetargu [PDF]»

12.01.2011
Wyniki przetargu [PDF]»

Przetarg na dostawę żywności

17.11.2010 Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»
29.11.2010
Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»

Przetarg na dostawę oleju opałowego

08.11.2010 Szczegółu w pliku do pobrania [PDF]»
17.11.2010 Wyniki przetargu [PDF]»

 

  PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa produktów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie dla uczestników koloni letnich

INFORMACJA [PDF]»
UZUPEŁNIENIE [JPG]»

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie

INFORMACJA» SPECYFIKACJA»

WYNIK PRZETARGU»

powrót

webmaJster » zszelistrzewo@wp.pl « redakcja
Zespół Szkół w Żelistrzewie
ul. Szkolna 1
84-122 Żelistrzewo
tel. 0-58 673 86 18   fax 0-58 673 65 68
©anisimo 2014