Historia naszej szkoły
infoTablica

Historia szkoły w Żelistrzewie sięga roku 1937, w którym to powstał pierwszy budynek szkoły. Na stronach tych możesz zapoznać się z naszą historią, zarówno tą najnowszą jak i z tą nieco lub o wiele starszą. Ponieważ niniejsze opracowanie obejmujące lata 1837-2005 powstało wyłącznie na podstawie istniejących kronik szkolnych, są w nim pewne puste miejsca wynikające z braku materiałów źródłowych. Drogi internauto, jeżeli jesteś byłym uczniem, pracownikiem naszej szkoły, dysponujesz ciekawymi materiałami dotyczącymi szkoły, które twoim zdaniem powinny się znaleźć na tych stronach, serdecznie zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Życzymy udanej lektury!

Rys historyczny z kroniki dziejów naszej szkoły


Jesień 1837 – zakończenie budowy i założenie szkoły w Żelistrzewie z powodu przepełnienia szkoły w Smolnie, do której należało Żelistrzewo. Pierwszym nauczycielem (stażystą) zostaje ewangelik Totzkie.
Wielkanoc 1838 – w wyniku protestów tutejszej katolickiej ludności nowym nauczycielem zostaje katolik Lange, który pełnił tę funkcję do 1887 roku.
4 kwietnia 1923 – przekształcenie szkoły jednoklasowej na dwuklasową.
1925 – kierownikiem placówki zostaje dotychczasowy drugi nauczyciel Brunon Kupferschmidt, który pełnił tę funkcję aż do swojej tragicznej śmierci w Piaśnicy z rąk okupantów hitlerowskich w 1939 roku.
1939-1945 – pomimo wojny szkoła kontynuuje działalność edukacyjną
1961 – przyjęcie do użytku nowej szkoły (dzisiejszej starej szkoły), którą wybudowano w ramach akcji 1000 szkół na Tysiąclecie Państwa.
1 stycznia 1973 – następuje dalszy rozwój organizacyjny naszej szkoły poprzez mianowanie jej szkołą gminną i powołanie pierwszego dyrektora w osobie Stanisława Szopy.
21 sierpnia 1976 – oddanie do użytku budynku nowej szkoły, przewidywanej jako zbiorcza szkoła gminna.
20 września 1986 – odbywa się uroczystość nadania Szkole Podstawowej imienia Jana III Sobieskiego połączona z przekazaniem szkole sztandaru.
14 października 1987 – obchodzimy 150 rocznicę powstania szkoły oraz 25-lecie Spółdzielni Uczniowskiej.
4 maja 1990 – uroczyste poświęcenie i zawieszenie w klasach krzyży dokonane przez księdza proboszcza Zbigniewa Kulwikowskiego.
10 marca 1999 – otwarcie w naszej szkole pierwszej w Gminie Puck pracowni komputerowej zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Internet w każdej gminie”.
15 listopada 1999 – pod adresem internetowym http://zszelistrzewo.republika.pl rusza pierwsza w gminie strona szkolna, na której znaleźć można informacje na temat naszej szkoły, Żelistrzewa oraz Jana III Sobieskiego.
1 września 1999 – powołanie do życia w wyniku reformy systemu oświaty przeprowadzonej przez Rząd RP kierowany przez Jerzego Buzka Zespołu Szkół w Żelistrzewie w skład którego weszły Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum, kierowane przez dotychczasowego dyrektora Zbigniewa Anisimowicza.
30 marca 2001 – odsłonięcie w holu szkoły tablicy upamiętniającej pisarza kaszubskiego i byłego nauczyciela naszej szkoły Jana Drzeżdżona.
3 listopada 2004 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez mieszkańców Żelistrzewa w 65 rocznicę zamordowania przez faszystów wieloletniego nauczyciela i kierownika szkoły Brunona Kupferschmidta.
28 września 2006 – nadanie Gimnazjum w Żelistrzewie zaszczytnego imienia Jana III Sobieskiego dzięki inicjatywie dyrektora szkoły Jolanty Bieszke.

Kierowali Naszą Szkołą:

Totzke 1837-1838 nauczyciel szkoły jednoklasowej
Lange 1838-1887 nauczyciel szkoły jednoklasowej
Klein 1887-1922 nauczyciel szkoły jednoklasowej
Tarnowski Szczepan 1922-1925 kierownik szkoły dwuklasowej
Kupferschmidt Brunon 1925-1939 kierownik szkoły dwuklasowej
Szyca Otylia 1939-1945 kierownik szkoły dwuklasowej
Błaszkowski Jerzy 1945-1950 kierownik szkoły podstawowej
1952-1971 kierownik szkoły podstawowej
Gryszkiewicz Zbigniew 1950-1952 kierownik szkoły podstawowej
Mucha Antoni 1971-1973 kierownik szkoły podstawowej
Szopa Stanisław 1973-1974 dyrektor szkoły podstawowej
Muza Waldemar 1974-1979 dyrektor szkoły podstawowej
Grzywacz Kazimierz 1979-1991 dyrektor szkoły podstawowej
Anisimowicz Zbigniew 1991-1999 dyrektor szkoły podstawowej
1999-2003 dyrektor zespołu szkół

Od 2003 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Żelistrzewie
jest Jolanta Bieszke

powrót
powrót

webmaJster » zszelistrzewo@wp.pl « redakcja
Zespół Szkół w Żelistrzewie
ul. Szkolna 1
84-122 Żelistrzewo
tel. 0-58 673 86 18   fax 0-58 673 65 68
©anisimo 2014